„Karlsonas ir mažyliai“ – privatus, multikultūrinis vaikų darželis Vilniuje.

Esame inovatyvi, nuolat besimokanti bendruomenė, kurianti laimingą mažųjų vaikystę, suteikianti saugią ir motyvuojančią aplinką vaiko augimui.

Mūsų privatus darželis Vilniuje kuria vaikams aplinką, kurioje kiekvienas vaikas tyrinėtų aplinką, ieškotų atsakymų į jam rūpimus klausimus bei ugdytusi asmeninius gebėjimus. Darželio specialistai nuolat stebi ugdymo procesą, fiksuoja vaikų mokymosi procesą ir atsižvelgia į vaikų grupės ir asmeninius vaiko poreikius.

Esame atviri dialogui, tad mūsų įgyvendinama veikla yra neatsiejama nuo bendrystės tarp ugdymo įstaigos ir vaiko šeimos.

Mūsų tikslas

Sukurti vaikams saugią, efektyvią ir modernią aplinką, kuri padėtų ugdytis vaiko savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir bendraamžiais, aplinkos ir savo šalies pažinimo, kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis gebėjimus.

Mūsų vertybės

Kokybiškas ugdymas, kūrybiškumas ir saviraiška, tolerancija, bendradarbiavimas, nuolatinis mokymas(-is).

Privatus lopšelis darželis Vilniuje vadovaujasi šiuolaikinės vaikystės sampratomis. Darželio pedagogai ir visas personalas siekia visuminio vaikų ugdymo ir ugdymosi. Tikime, kad ikimokyklinis vaiko amžius yra svarbiausias tolimesniam vaikui augimui pradinėje mokykloje.

Misija

Užtikrinti visapusišką vaiko ugdymą, kurio metu būtų skirtas dėmesys artimo ryšio tarp vaiko ir suaugusiojo kūrimui, dėmesys pažangiausiems mokymo modeliams, asmeniniam vaiko raidos auginimui.

Vizija

Šiuolaikiška, atvira edukaciniams pokyčiams ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kuri teikia kokybišką ugdymą ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Kodėl mes?

Nes:

  • čia vaikai veikia drąsiai ir eksperimentuodami. Vaikai skatinami atrasti pasaulį ir atskleisti savo gebėjimus;
  • esame atviri vaikams nuo 10 mėnesių;
  • ugdome vaikus lietuvių, anglų, rusų kalbomis;
  • ugdymas vyksta reminatis ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo rekomendacijomis bei autorine darželio programa;
  • bendradarbiaujame su užsienio partneriais;
  • į ugdymo kainą įskaičiuoti sporto, socialinių ir emocinių įgūdžių, muzikos, menų užsiėmimai;
  • ugdymo procesą įgyvendiname projektinėmis veiklomis bei dalyvaujame Lietuvos ir pasaulio įgyvendinamuose projektuose;
  • užtikriname vaikams subalansuota mitybą, atsižvelgiame į alergijas ir maisto netoleravimus.
  • kasdienei komunikacijai naudojame Kindervibe aplikaciją, kuri suteikia galimybę patogiai teikti savalaikį grįžtamąjį ryšį šeimoms bei su jais bendrauti ir bendradarbiauti.
Vaikų ugdymas Darželyje Vilniuje

Ugdymas

null

Papildomos veiklos

null

Kontaktai