„Karlsonas ir mažyliai“ – privatus, modernus, multikultūrinis vaikų lopšelio – darželio grupių tinklas Vilniuje.

Esame inovatyviai mąstanti, kūrybinga, nuolat besimokanti bendruomenė, kurianti mažųjų draugų laimingą vaikystę ir vertinanti vaiko gyvenimą čia ir dabar. Privatus lopšelis darželis Vilniuje nuolat stebi, fiksuoja ir atsižvelgia į vaikų poreikius bei visada išklauso tėvų pageidavimus, pasiūlymus. Dėl šios priežasties mūsų privatus lopšelis darželis Vilniuje neapsiriboja tik vienu darželiu, tad sėkmingai kuria grupių tinklą skirtingose Vilniaus miesto vietose.

Mūsų tikslas

Padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir bendraamžiais, aplinkos ir savo šalies pažinimo, kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis pradmenis. Mums ypatingai svarbus visas procesas, kurio metu siekiame užsibėžto tikslo. Taip pat siekiame, kad mūsų privatus lopšelis darželis Vilniuje pelnytų tiek vaikų, tiek tėvų pasitikėjimą ir pagarbą, ugdant būsimus, tvirtos moralės pagrindus turinčius piliečius.

Mūsų vertybės

Profesionalumas, atsakingumas, patikimumas, kokybiškas ugdymas, kūrybiškumas ir saviraiška, tolerancija, bendradarbiavimas, savivoka, nuolatinis tobulėjimas.

Privatus lopšelis darželis Vilniuje vadovaujasi šiuolaikinės vaikystės samprata. Mūsų pedagogai profesionaliai siekia visuminio vaikų ugdymo ir ugdymosi. Laikome vaikystę nepaprastai svarbia viso gyvenimo ugdymo ir ugdymosi pradžia. Mūsų privatus lopšelis darželis Vilniuje yra išgryninta terpė, kurioje formuojama pagarbi samprata apie ugdymo bei švietimo įstaigų didžiulį indėlį, ugdant vaikus nuo pat mažumės bei kuriant tvarią bendruomenę.

Mus svarbu ne tik tikslas, bet ir procesas.

Misija

Vaikams daug ir išradingai žaidžiant, o pedagogams mokant meistriškai palaikyti ir paskatinti šį procesą, atsakingai ugdyti juos per pažinimo ir patyrimo procesą.

Vizija

Privatus lopšelis darželis Vilniuje – šiuolaikiška, efektyviai dirbanti, atvira edukaciniams pokyčiams ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kuri prisiima atsakomybę už ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo tikslų įgyvendinimą ir rezultatus.

Kodėl mes?

Nes:

  • branginame vaikystę, kaip unikalią savaiminę vertybę;
  • čia vaikai drąsiai veikdami ir eksperimentuodami patys atranda pasaulį ir atskleidžia savo unikalius gebėjimus;
  • priimame vaikučius nuo 10 mėnesių;
  • ugdome vaikus lietuvių, anglų, rusų kalbomis;
  • ugdymas vyksta pagal ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo programą;
  • bendradarbiaujame su užsienio partneriais;
  • į ugdymo kainą įskaičiuoti sporto, muzikos, menų, anglų ir rusų kalbos užsiėmimai;
  • nuolat dalyvaujame įvairiuose ugdomosios veiklos projektuose;
  • įvairiapusė ir subalansuota mityba;
  • naudojame Kindervibe aplikaciją, kuri leidžia patogiai ir šiuolaikiškai pateikti informaciją tėveliams, bei su jais bendrauti ir bendradarbiauti.
Vaikų ugdymas Darželyje Vilniuje

Ugdymas

null

Papildomos veiklos

null

Kontaktai