Vaikų dienos centras,,Išminties akademija“

Sausio 13-osios g.2 – 116 (Karoliniškės), Vilnius

Darbo laikas  I-V   12.00 – 18.30 val.  Tel. +370 61883006, sekite mus Facebook

Vaikų dienos centras,,Vaikų ateitis“

Žirmūnų g. 70 – 311 (Žirmūnai), Vilnius

Darbo laikas  I-V   12.00 – 18.30 val.  Tel. +370 61883006

Vaikų dienos centras,,Išminties akademija“

Vydūno g. 17 (Pilaitė), Vilnius

Darbo laikas  I-V   12.00 – 18.30 val.  Tel. +370 61883006

VšĮ „Vaikų ateitis“  privati, pelno nesiekianti įstaiga įsteigta 1999 m. liepos 7d. Vilniuje. Tai viena pirmųjų privačių įstaigų Vilniaus apskrityje teikusių nemokamas dienos centro paslaugas bendruomenei. Šiuo metu įstaigos socialinės veiklos yra remiamos Vilniaus miesto savivaldybės. Pagrindinė veiklos sritis – socialinės paslaugos. Dienos centras yra viešoji, pelno nesiekianti, orientuota į vaikų socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymą ir puoselėjimą, padedanti tėvams prižiūrėti ir ugdyti vaikus.

Savo veikla įstaiga didina vaikų laisvalaikio užimtumą. Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos,  Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais, dienos centro nuostatais.

Vaikų dienos centro pagrindinė funkcija – dienos socialinė prižiūra 6 – 18 m. vaikams.  Vaikų dienos centro steigėjas, rėmėjas ir generalinis mecenatas yra Lietuvos kariuomenės karys savanoris, verslininkas Gediminas Karčiauskas. Nuo 2021 metų VšĮ “Vaikų ateitis“ Vaikų  dienos  centrai “Išminties akademija“ ir „Vaikų ateitis“ yra akredituoti ir yra papildomai finansuojami Vilniaus savivaldybės ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Vaikų dienos centrų veiklą kuruoja ir administruoja vaikų dienos centro koordinatoriai. Vaikų  ugdymą kuria ir organizuoja įstaigos vyr. pedagogė ir socialinė pedagogė. Centruose dirba arba yra sudarytos bendradarbiavimo sutartys su advokatų kontora, muzikos terapijos specialiste, aromaterapijos specialistais, sporto, muzikos mokytojais, savanoriais, psichologinės paramos specialistais. Vaikų pilietiškumo ir aktyvaus laisvalaikio ugdyme dalyvauja savanoriai iš Lietuvos Skautų sąjungos, Lietuvos Šaulių sąjungos ir Lietuvos kariuomenės kariai.

369597926_684078810448229_105902513217929445_n

MISIJA

teikti dienos socialinės globos paslaugas 6-18 m. vaikams, sudarant sąlygas vaikui ugdyti ir stiprinti gebėjimus, galimybes savarankiškai mokytis spręsti socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį. Siekiame ugdyti socialiai atsakingą jaunąją kartą, perteikiant laikui nepavaldžias sociokultūrines tradicijas ir vertybes.

VIZIJA

būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikiančia kokybiškas socialines paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės vaikams ir efektyviai vykdančia jai deleguotas socialinės funkcijas.

TIKSLAS

užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumo prevenciją aukščiausiame lygyje teikiant kompleksinę socialinę pagalbą vaikui.

Vaikų dienos centre teikiamos šios paslaugos:

  • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kt.);
  • sociokultūrinės: pagalba ruošiant pamokas, meninių įgūdžių lavinimo užsiėmimai (piešimas, rankdarbiai), muzikos, teatro užsiėmimai, teminės diskusijos, šventiniai renginiai, išvykos, žygiai, ekskursijos, fizinį aktyvumą skatinantys užsiėmimai, prevencinių, edukacinių filmų peržiūra ir aptarimas, vasaros stovyklos;
  • psichologinės pagalbos organizavimas, kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius;
  • darbas su vaiko aplinka, vaikų dienos centrą lankančių vaikų įtraukimas į bendruomenės veiklą;
  • profesinis orientavimas;
  • teisinė pagalba (konsultacija arba tikslingas nukreipimas), pilietiškumo ugdymas;
  • informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos;
  • muzikos terapija, aromaterapija;
  • pilietiškumo ugdymas, bendradarbiavimas su Lietuvos kariuomenės kariais savanoriais, Lietuvos Skautų sąjunga, Lietuvos Šaulių sąjunga.
null

Apie mus

Vaikų ugdymas Darželyje Vilniuje

Ugdymas

null

Kontaktai