Teigiamas ikimokyklinio ugdymo poveikis vaiko raidai priklauso nuo pedagoginio proceso ir vaiko sąveikos ypatumų.

Auklėtojos

– didžiausias mūsų turtas, nes tai jos padeda pagrindus laisvos, kūrybingos ir atsakingos asmenybės ugdyme.

Mūsų auklėtojų komanda

žino esminius vaiko poreikius, jų tenkinimo ir poveikio būdus, galimybes; sugeba taikyti žinias ugdymo procese, išmano vaiko raidos ypatumus ir specifinius poreikius; geba tausoti ir stiprinti vaiko sveikatą, kurti vaiko prigimtį atitinkančią ir stimuliuojančią aplinką; geba sudaryti vaikams galimybę perimti bendrąsias žmogaus vertybes bei tautos dvasinės kultūros pagrindus; žino pedagoginės sąveikos formas bei ugdo sociokultūrinę vaikų kompetenciją.

turi ikimokyklinio ugdymo išsilavinimą, šios veiklos patirtį, todėl užtikrina kokybišką ugdymą; išmano svarbiausias grupės gyvenimo taisykles; visada nuoseklios; kuria realiai pasiekiamus tikslus ir lydi vaikus link jų; yra nešališkos ir teisingos; kompetetingos, kūrybingos, inovatyvios; nuolat tobulinančios savo kompetenciją.

Įstaigos „Karlsonas ir mažyliai“ ikimokyklinio ugdymo pedagogų funkcijos:

  • organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą;
  • kuria grupės ugdomąją aplinką;
  • sistemingai vertina vaikų daromą pažangą;
  • apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus;
  • saugo ir stiprina vaikų sveikatą, rūpinasi vaikų fiziniu ir psichologiniu saugumu grupėje;
  • puikiai derina tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą ir globą.
null

Apie mus

null

Darželiai

null

Kontaktai