Teigiamas ikimokyklinio ugdymo poveikis vaiko raidai priklauso nuo pedagoginio proceso ir vaiko sąveikos ypatumų.

Lopšelio darželio Antakalnyje komanda

L/D Antakalnyje komanda

„Būti geru auklėtoju – nuolatinė kūryba ir improvizacija.“

Lopšelio - darželio Saulėtekyje komanda

L/D Saulėtekyje komanda

„Mes esame kūrėjai ir kuriame kartu su vaikais, mūsų bendra veikla yra skirta prasmių ir atradimų paieškai.“

Lopšelio - darželio Karoliniškėse komanda

L/D Karoliniškėse komanda

„Nežinau kada pumpuras gimsta, gilėj ąžuolas miega – žinau!” /B. Burgis/

L/D Fabijoniškėse komanda

„Efektyvus mūsų komandos darbas – gerų rezultatų garantas.“

Auklėtojos

– didžiausias mūsų turtas, nes tai jos padeda pagrindus laisvos, kūrybingos ir atsakingos asmenybės ugdyme.

Mūsų auklėtojų komanda

žino esminius vaiko poreikius, jų tenkinimo ir poveikio būdus, galimybes; sugeba taikyti žinias ugdymo procese, išmano vaiko raidos ypatumus ir specifinius poreikius; geba tausoti ir stiprinti vaiko sveikatą, kurti vaiko prigimtį atitinkančią ir stimuliuojančią aplinką; geba sudaryti vaikams galimybę perimti bendrąsias žmogaus vertybes bei tautos dvasinės kultūros pagrindus; žino pedagoginės sąveikos formas bei ugdo sociokultūrinę vaikų kompetenciją.

Mūsų komandos auklėtojos

turi ikimokyklinio ugdymo išsilavinimą, šios veiklos patirtį, todėl užtikrina kokybišką ugdymą; išmano svarbiausias grupės gyvenimo taisykles; visada nuoseklios; kuria realiai pasiekiamus tikslus ir lydi vaikus link jų; yra nešališkos ir teisingos; kompetetingos, kūrybingos, inovatyvios; nuolat tobulinančios savo kompetenciją.

Mūsų komandos auklėtojos - privatus darželis VIlniuje

Įstaigos „Karlsonas ir mažyliai“ ikimokyklinio ugdymo pedagogų funkcijos:

  • organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą;
  • kuria grupės ugdomąją aplinką;
  • sistemingai vertina vaikų daromą pažangą;
  • apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus;
  • saugo ir stiprina vaikų sveikatą, rūpinasi vaikų fiziniu ir psichologiniu saugumu grupėje;
  • puikiai derina tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą ir globą.
Apie mus - privatus darželis Vilniuje

Apie mus

null

Darželiai

null

Kontaktai