Teigiamas ikimokyklinio ugdymo poveikis vaiko raidai priklauso nuo pedagoginio proceso ir vaiko sąveikos ypatumų.

Auklėtojos

– didžiausias mūsų turtas, nes tai jos padeda pagrindus laisvos, kūrybingos ir atsakingos asmenybės ugdyme.

ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Mūsų auklėtojų komanda

žino esminius vaiko poreikius, jų tenkinimo ir poveikio būdus, galimybes; sugeba taikyti žinias ugdymo procese, išmano vaiko raidos ypatumus ir specifinius poreikius; geba tausoti ir stiprinti vaiko sveikatą, kurti vaiko prigimtį atitinkančią ir stimuliuojančią aplinką; geba sudaryti vaikams galimybę perimti bendrąsias žmogaus vertybes bei tautos dvasinės kultūros pagrindus; žino pedagoginės sąveikos formas bei ugdo sociokultūrinę vaikų kompetenciją.

turi ikimokyklinio ugdymo išsilavinimą, šios veiklos patirtį, todėl užtikrina kokybišką ugdymą; išmano svarbiausias grupės gyvenimo taisykles; visada nuoseklios; kuria realiai pasiekiamus tikslus ir lydi vaikus link jų; yra nešališkos ir teisingos; kompetetingos, kūrybingos, inovatyvios; nuolat tobulinančios savo kompetenciją.

ugdymo priemones darzelyje

Įstaigos „Karlsonas ir mažyliai“ ikimokyklinio ugdymo pedagogų funkcijos:

  • organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą;
  • kuria grupės ugdomąją aplinką;
  • sistemingai vertina vaikų daromą pažangą;
  • apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus;
  • saugo ir stiprina vaikų sveikatą, rūpinasi vaikų fiziniu ir psichologiniu saugumu grupėje;
  • puikiai derina tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą ir globą.
null

Apie mus

null

Darželiai

null

Kontaktai