Ugdymas

Ugdymas

Pono Karlsono darželis – atviras kiekvienam vaikučiui. Kiekvieną dieną siekiame sukurti aplinką kuo artimesnę namams, kad vaikučiai jaustųsi lyg namuose. Jaukių namų aplinkoje vaikai susipažįsta su jais supančiu pasauliu vis kitu kampu.

Vaikučius ugdome pagal pačių sukurtą ugdymo programą. Per visus mokslo metus vaikas „keliauja“ po pasaulį, taip susipažįsta su įvairiais keliavimo būdais, skirtingais žemynais, pasaulio gyvūnija, augmenija, įvairiomis kalbomis, papročiais bei tradicijomis. Keliaudami po įdomųjį pasaulį vaikas lavina savo vaizduotę, kūrybiškumą, ugdo intelektą, mokosi pažintį jį supantį pasaulį per pojūčius ir jausmus. Kiekvienos kelionės metu jį lydi jo ištikimas draugas – auklėtoja, kuri padeda vaikučiui tobulėti ir skatina jo motyvaciją mokytis ir pažinti jį supantį pasaulį. Auklėtojos planuodamos kiekvienos dienos kelionę nuolatos atsižvelgia į vaikučių poreikius, pomėgius bei gebėjimus.

Darželio tikslas

Sukurti, kuo tinkamesnę aplinką vaikučių optimaliam tobulėjimui. Ugdyti vaikus, tenkinant pagrindinius jų poreikius t. y. saugumo ir sveikatos bei užtikrinti visas galimybes vaikams tinkamai ugdytis, lanksčiai prisitaikant prie kiekvieno vaiko asmenybės bei suteikiant vaikams galimybę pažinti pasaulį.

Svarbu! Nuolat bendrauti su kiekvienu vaiku bei vaikų tėvais, juos įtraukti į ugdymo procesą, spręsti iškylančias problemas, ieškoti geresnių bei efektyvesnių ugdymosi  priemonių.

Vertybės

  • Draugiškas ir palankus vaikams ir darbuotojams mikroklimatas;
  • Pedagoginio meistriškumo ir tobulėjimo siekis;
  • Meilė ir atsakomybė už ugdytinį;
  • Draugiškų santykių palaikymas su ugdytinio šeima;
  • Vaiko poreikiams pritaikyta ir šiuolaikiškai aprūpinta edukacinė aplinka.

Veikla

Vaikai kartu su pedagogais daro įvairiausius eksperimentus, tyrinėja gamtą, tampa matematikos žinovais pastebinčiais matematiką kiekviename žingsnyje, meno žinovais kuriančiais unikalius meno kūrinius, keliautojais, vykstančiais į parkus, drąsiai žygiuojančiais po nepakartojamą pasakų pasaulį bei kulinarais – susipažįstančiais su kulinarinėmis subtilybėmis. Taip pat didelį dėmesį skiriame savo jausmų ir emocijų pažinimui, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų gilinimui.

Kasdienę veiklą galima sekti FACEBOOK!

Papildomi užsiėmimai

Pono Karlsono darželyje vaikučiai  be kasdienių veiklų papildomai lanko muzikos, sporto, suminagaši ir anglų pamokėles, kurias veda savo srities specialistai.

Adaptacija

Mūsų požiūris į vaiko adaptaciją remiasi įsitikinimu, kad kiekvienas vaikas yra unikalus ir skirtingai reaguoja į pokyčius, todėl individualiai prisideriname prie kiekvieno vaiko. Pono Karlsono darželyje yra taikoma penkių dienų adaptacija:

  •  Pirma diena: vaikas kartu su tėveliais ateina į darželį prasidedant Ryto Rateliui ir dalyvauja su vaiku veiklose, žaidimuose ir praleidžia darželyje apie dvi valandas;
  •  Antra diena: vaikas kartu su tėveliais praleidžia pusdienį darželyje;
  • Trečia diena: tėvai, atėję su vaiku pabūna pusvalandį ir palieka vaiką pusei dienos ir pietums;
  • Ketvirta diena: tėvai palieka vaiką pietų miegeliui ir vaikas laiką leidžia darželyje iki vakarienės;
  • Penkta diena: tėvai, atėję su vaikučiu atsisveikina ir palieka vaiką visai dienai.

Atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius, galima rinktis ilgesnę ar trumpesnę adaptaciją. Taip pat, kad adaptacija būtų lengvesnė rekomenduojame atsinešti mėgstamą žaislą ar apklotėlį miegui.