Ugdymas

Ugdymas

Pono Karlsono darželis – atviras kiekvienam vaikučiui. Kiekvieną dieną siekiame sukurti aplinką kuo artimesnę namams, kad vaikučiai jaustųsi lyg namuose. Jaukių namų aplinkoje vaikai susipažįsta su jais supančiu pasauliu vis kitu kampu.

Vaikučius ugdome pagal išskirtinę autorinę ugdymo programą. Per visus mokslo metus vaikas „keliauja“ po įdomųjį pasaulį,  su juo susipažįsta iš arčiau ir taip lavina savo vaizduotę, kūrybiškumą, ugdo intelektą, mokosi pažintį jį supantį pasaulį per pojūčius ir jausmus. Kiekvienos kelionės metu jį lydi jo ištikimas draugas – auklėtoja, kuri padeda vaikučiui tobulėti ir skatina jo motyvaciją mokytis ir pažinti jį supantį pasaulį. Auklėtojos planuodamos kiekvienos dienos kelionę nuolatos atsižvelgia į vaikučių poreikius, pomėgius bei gebėjimus.

Darželio tikslas

Sukurti, kuo tinkamesnę aplinką vaikučių optimaliam tobulėjimui. Ugdyti vaikus, tenkinant pagrindinius jų poreikius t. y. saugumo ir sveikatos bei užtikrinti visas galimybes vaikams tinkamai ugdytis, lanksčiai prisitaikant prie kiekvieno vaiko asmenybės bei suteikiant vaikams galimybę pažinti pasaulį.

Svarbu! Nuolat bendrauti su kiekvienu vaiku bei vaikų tėvais, juos įtraukti į ugdymo procesą, spręsti iškylančias problemas, ieškoti geresnių bei efektyvesnių ugdymosi  priemonių.

Vertybės

  • Draugiškas ir palankus vaikams ir darbuotojams mikroklimatas;
  • Pedagoginio meistriškumo ir tobulėjimo siekis;
  • Meilė ir atsakomybė už ugdytinį;
  • Draugiškų santykių palaikymas su ugdytinio šeima;
  • Vaiko poreikiams pritaikyta ir šiuolaikiškai aprūpinta edukacinė aplinka.

Veikla

Vaikai kartu su pedagogais daro įvairiausius eksperimentus, tyrinėja gamtą, tampa matematikos žinovais pastebinčiais matematiką kiekviename žingsnyje, meno žinovais kuriančiais unikalius meno kūrinius, keliautojais, vykstančiais į parkus, drąsiai žygiuojančiais po nepakartojamą pasakų pasaulį bei kulinarais – susipažįstančiais su kulinarinėmis subtilybėmis. Taip pat didelį dėmesį skiriame savo jausmų ir emocijų pažinimui, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų gilinimui.

Kasdienę veiklą galima sekti FACEBOOK!

Papildomi užsiėmimai

Pono Karlsono darželyje vaikučiai  be kasdienių veiklų papildomai nemokamai lanko muzikos, sporto, suminagaši, tapybos, anglų, rusų ir kitokias papildomų veiklų pamokėles, kurias veda papildomai atvykstantys specialistai.

Adaptacija

Mūsų požiūris į vaiko adaptaciją remiasi įsitikinimu, kad kiekvienas vaikas yra unikalus ir skirtingai reaguoja į pokyčius, todėl individualiai prisideriname prie kiekvieno vaiko. Pono Karlsono darželyje yra taikoma penkių dienų adaptacija:

  •  Pirma diena: vaikas kartu su tėveliais ateina į darželį prieš prasidedant  rytiniam pasisveikinimo ritualui „RYTO RATAS“  ir dalyvauja su vaiku veiklose, žaidimuose ir praleidžia darželyje apie dvi valandas;
  •  Antra diena: vaikas kartu su tėveliais būna darželyje iki poros valandų pagal situaciją;
  • Trečia diena: tėvai, atėję su vaiku pabūna pusvalandį ir palieka vaiką iki pietų miego. Vaikas kartu su vaikais bando pietauti be tėvelių priežiūros;
  • Ketvirta diena: tėvai palieka vaiką ne tik pietums ir pietų miegeliui, bet ir valgo pavakarius po miegučio. Paimkite vaiką anksčiau nei ateis sutemos;
  • Penkta diena: tėvai, atėję su vaikučiu atsisveikina ir palieka vaiką visai dienai.

Atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius, galima rinktis ilgesnę ar trumpesnę adaptaciją. Taip pat, kad adaptacija būtų lengvesnė rekomenduojame atsinešti mėgstamą žaislą ar kitokį jo mylimą daiktą.